បានបង្កប់ - microcontroller - ជាក់លាក់កម្មវិធី

តម្រងស្វែងរកផលិតផល
លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
BCM53016A1KFEBG Broadcom Limited INTEGRATED CPU W/ 7-PORT ENET 2270