ឡាស៊ែរ diode, ម៉ូឌុល

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
ADNV-6340 Broadcom Limited LASER DIODE 849NM 4.5MW 2DIP 1072
ADNV-6330 Broadcom Limited LASER DIODE 842NM 4.5MW 14DIP 1408