អុបទិក - កែវពង្រីកពាក់ជាប់នឹងភ្នែក

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
ASMT-M030 Broadcom Limited LENS CLEAR 30DEG PRESS FIT 24685
1: $1.18195
10: $1.02075
25: $0.75735
100: $0.65850
250: $0.59265
500: $0.52680
1,000: $0.45272
2,500: $0.42802
ASMT-M015 Broadcom Limited LENS CLEAR 15DEG PRESS FIT 26358
1: $0.88125
10: $0.77887
25: $0.57795
100: $0.50250
250: $0.45225
500: $0.40200
1,000: $0.33626
2,500: $0.31792
ASMT-M006 Broadcom Limited LENS CLEAR 6DEG PRESS FIT 61074
2,880: $0.42802