ការរុករកប្ដូរ, យ៉យស្ទីក

តម្រងស្វែងរកផលិតផល
លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
AMRX-1500-1BWA Broadcom Limited SWITCH NAVIGATION SCROLL WHEEL 752