ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក - វាស់ចម្ងាយ

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
AFBR-S50MV85G Broadcom Limited SENSOR OPTICAL 10M SPI 1261
1: $23.93700