ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក - photodiode

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
LPD3035 Broadcom Limited SENSOR PHOTODIODE 1625NM DIE 4859
288: $5.45131
HSDL-9001 Broadcom Limited SENSOR PHOTODIODE 550NM 2QFN 3083
AFBR-S4N44P163 Broadcom Limited SENSOR PHOTODIODE 420NM ARRAY 257
1: $128.77450