ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក - Photointerrupters - ប្រភេទស្លុត - ទិន្នផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
AEDS-9310 Broadcom Limited PHOTOINTERRUPTER SLOT 5MM PCB 3088
AEDS-9300 Broadcom Limited PHOTOINTERRUPTER TRANSM 1CH HORZ 937